Телефон за поръчка

Поръчай на телефон  02 437 38 35

Общи условия

Общи условия на Скайшоп България ЕООД


За взаимоотношения с клиенти сключили договор от разстояние


1. С тези Общи условия се определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между Скайшоп България ЕООД и нейните клиенти, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.


2. Общите условия са задължителни за Скайшоп България ЕООД и нейните клиенти. Клиентите удостоверяват получаването и съгласието си с Общите условия с подписа си върху талона за доставка, където изрично е упоменато какво съдържа пратката, в това число и придружаващите я документи. Договорът се счита за сключен от датата на получаването на пратката.


3. Клиентът има право да се откаже в срок от четиринадесет дни от сключването на сделката с Скайшоп България ЕООД единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Скайшоп България ЕООД няма право да изисква авансово плащане в рамките на седем работни дни. Върнатата пратка трябва да е придружена от оригинал на фактурата и талона за доставка, които трябва изрично да се предадат на куриерската фирма срещу подпис.


4. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно продукта, чрез куриерската фирма, с която той е получен на адрес София 1303, ул. Позитано №15 или лично в магазина ни на адрес: София 1606, бул Христо Ботев №21 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът трябва да поеме преките разходи по връщане на продуктите. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 8 лв.За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Скайшоп България ЕООД не носи отговорност.


5. Скайшоп България ЕООД имама право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не получи доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.


6. Съгласно чл. 57, ал.4 и ал.5 от ЗЗП правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност или доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.


7. При желание за отказ от сделката от страна на клиента при положения различни от описаните в точка №3, клиентът подава писменна молба по e-mail на info@skyshop.bg, чрез препоръчано писмо или лично до: Скайшоп България ЕООД на адрес: София 1606, бул. Христо Ботев №21, в която трябва да изложи мотивите и причините за искането /важи датата на пощенското клеймо/.


8. Скайшоп България ЕООД гарантира връщането на заплатената от клиента сума, без стойността на куриерската услуга за получаването и връщането на продукта само и единствено в случаите на изпълнение на т.№ 3 от Общите условия. Възстановяването на заплатената от клиента сума става чрез пощенски запис или в брой в магазина на Скайшоп Бълагрия ЕООД.


9. Фактурата издадена от Скайшоп България ЕООД е документът удостоверяващ клиента като такъв и същата е редно да бъде съхранявана. В случаите на непредставяне на такава от страна на клиента отпадат всякакви задължения на Скайшоп България ЕООД към него.


10. Клиентът има право на безплатно гаранционно обслужване в рамките на съответния гаранционен срок, който е упоменат на фактурата на даденият продукт, ако не е упоменат такъв се счита, гаранционния срок, съгласно ЗЗП.


11. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция Скайшоп България ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.


12. Ако ремонтите, които трябва да се извършат са в следствие на неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, лошо съхранение или умишлени действия от страна на клиента и причинили негодност за ползване на продукта, Скайшоп България ЕООД не носи отговорност.


13. За гаранционно и извънгаранционно обслужване, продуктът трябва да се достави на адрес: София 1606, бул. Христо Ботев №21 лично или чрез куриерската фирма, с която е получен продуктът – като всички разходи по транспортирането до сервиза са за сметка на клиента. За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Скайшоп България ЕООД не носи отговорност.

Сравнение на продукти