Телефон за поръчка

Поръчай на телефон  02 437 38 35

Декларация за сигурност

Личната информация, въведена където и да е в сайта Helixoriginal.bg е строго защитена съобразно разпоредбите на ЗЗЛД.

Скайшоп България ЕООД изисква от Вас единственно информация, която е необходима за изпълнение на Вашата поръчка.

Скайшоп България ЕООД гарантира, че получената информация е надлежно защитена, достъп до тази информация имат само лица свързани с изпълнението на Вашата поръчка.

Скайшоп България ЕООД няма право да предоставя възмездно или безвъзмездно тази информация на трета страна, неотнасяща се към доставката на Вашата пратка, без Вашето изрично съгласие.

Сравнение на продукти